Mateřská škola, Smiřice  Kršovka 478, 503 03 Smiřice, IČ: 75007851, Tel.: 495 422 720,                                                         E-mail: matskola.smirice@seznam.cz

 

 

BUDE V LETNÍCH MĚSÍCÍCH ČERVENEC A SRPEN 2019

 

UZAVŘENA

 

OD 01.07.2019  DO 31.07.2019

 

PROVOZ BUDE OBNOVEN OD 01.08.2019

 

Schváleno Radou města dne 23.01.2019 – usnesení č. 15/2019.

 

Ve Smiřicích dne 24.01.2019                           Jarmila Stoklásková

                                                                                 ředitelka mateřské školy