ÚPLATA   ZA   ŠKOLNÍ   STRAVOVÁNÍ

A    PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

NA MĚSÍC ČERVENEC, SRPEN 2017

SE VYBÍRÁ 6.9.2017

VYÚČTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ DĚTÍ,
KTERÉ KONČÍ DOCHÁZKU DO MŠ
BUDE 6.9.2017

od 6:30 – do 8:00 hod., od 14:00 – do 16:00 hod.

NA POŽÁDÁNÍ A DOMLUVĚ S VEDOUCÍ ŠJ
MOŽNO I V JINÝ TERMÍN

................................................................
ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
NA MĚSÍC ZÁŘÍ
A ZÁLOHA NA STRAVOVÁNÍ (200,00 Kč),

SE VYBÍRÁ 12.9.2017
od 6:30 – do 8:00 hod., od 14:00 – do 16:00 hod.

Záloha na úhradu stravného ve výši 200,- Kč bude uhrazena v září (týká se nově přijatých
dětí) a bude evidována během celé docházky dítěte do školy. Při ukončení docházky bude
zákonným zástupcům dítěte vrácena nebo vyúčtována za nezaplacené stravné. Bude sloužit
k pokrytí úhrady stravování do provedení další platby (nejdéle do 15. dne příslušného
kalendářního měsíce) a za měsíc červenec a srpen, kdy se platba stravného neprovádí.


Ve Smiřicích dne 16.6.2017                                                                                                                            Petra Jirásková
                                                                                                                                                                      vedoucí školní jídelny