ÚPLATA   ZA   ŠKOLNÍ   STRAVOVÁNÍ

A    PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

NA MĚSÍC KVĚTEN 2017

SE VYBÍRÁ 11. 05. 2017

RODIČE PLATÍCÍ PŘES INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ VŽDY DODRŽÍ SPLATNOST DANOU DNEM VÝBĚRU

 

od 6:30 – do 8:00 hod., od 14:00 – do 16:00 hod.

 

Ve Smiřicích dne 24. 04. 2017                                                                Petra Jirásková

                                                                                                       vedoucí školní jídelny