POZOR ZMĚNA

Od září 2019 prosíme rodiče o uhrazení platby zvlášť za stravné a zvlášť za školné.

 

Rodiče zajistí platbu za stravné a školné tak, aby v den výběru byla na účtu mateřské školy 1085855319/0800.

Při zadávání příkazu uvedou do zprávy pro příjemce:

· jméno, příjmení a třídu dítěte (Jan Novák 3 stravné) – u platby za stravné

· jméno, příjmení a třídu dítěte (Jan Novák 3 školné) – u platby za školné

 

U výběru v hotovosti se nic nemění.

Děkujeme za pochopení.

                               

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

NA MĚSÍC ZÁŘÍ

A ZÁLOHA NA STRAVOVÁNÍ (200,00 Kč),

 

SE VYBÍRÁ 16.9.2019

 

od 6:30 – do 8:00 hod., od 14:00 – do 16:00 hod.

 

Záloha na úhradu stravného ve výši 200,- Kč bude uhrazena v září (týká se nově přijatých dětí) a bude evidována během celé docházky dítěte do školy. Při ukončení docházky bude zákonným zástupcům dítěte vrácena nebo vyúčtována za nezaplacené stravné. Bude sloužit k pokrytí úhrady stravování do provedení další platby (nejdéle do 15. dne příslušného kalendářního měsíce) a za měsíc červenec a srpen, kdy se platba stravného neprovádí.

 

Ve Smiřicích dne 26.5.2019 Petra Jirásková

vedoucí školní jídelny