ÚPLATA   ZA   ŠKOLNÍ   STRAVOVÁNÍ

A    PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZA MĚSÍC ČERVENEC, SRPEN

SE VYBÍRÁ 6.9.2018

 

VYÚČTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ DĚTÍ,

KTERÉ KONČÍ DOCHÁZKU DO MŠ

BUDE 6.9.2018

od 6:30 – do 8:00 hod., od 14:00 – do 16:00 hod.

 

NA POŽÁDÁNÍ A DOMLUVĚ S VEDOUCÍ ŠJ

MOŽNO I V JINÝ TERMÍN

................................................................

ÚPLATA   ZA   ŠKOLNÍ   STRAVOVÁNÍ

A    PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

NA MĚSÍC ZÁŘÍ

A ZÁLOHA NA STRAVOVÁNÍ (200,00 Kč),

 

SE VYBÍRÁ 12.9.2018

 

od 6:30 – do 8:00 hod., od 14:00 – do 16:00 hod.

 

Záloha na úhradu stravného ve výši 200,- Kč bude uhrazena v září (týká se nově přijatých dětí) a bude evidována během celé docházky dítěte do školy. Při ukončení docházky bude zákonným zástupcům dítěte vrácena nebo vyúčtována za nezaplacené stravné. Bude sloužit k pokrytí úhrady stravování do provedení další platby (nejdéle do 15. dne příslušného kalendářního měsíce) a za měsíc červenec a srpen, kdy se platba stravného neprovádí.

 

Ve Smiřicích dne 18.6.2018                                                            Petra Jirásková

                                                                                                       vedoucí školní jídelny