ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 

A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

NA MĚSÍC ČERVEN 2019

 

SE VYBÍRÁ 12.6.2019

 

RODIČE PLATÍCÍ PŘES INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ

VŽDY DODRŽÍ SPLATNOST DANOU DNEM VÝBĚRU 12.6.2019

 

od 6:30 – do 8:00 hod., od 14:00 – do 16:00 hod.

 

 

Ve Smiřicích dne 27.05.2019                                        Petra Jirásková

                                                                                            vedoucí školní jídelny

 

 

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZA MĚSÍC ČERVENEC, SRPEN

SE VYBÍRÁ 10.9.2019

 

VYÚČTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ DĚTÍ,

KTERÉ KONČÍ DOCHÁZKU DO MŠ

BUDE 10.9.2019

od 6:30 – do 8:00 hod., od 14:00 – do 16:00 hod.

 

NA POŽÁDÁNÍ A DOMLUVĚ S VEDOUCÍ ŠJ

MOŽNO I V JINÝ TERMÍN

................................................................

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

NA MĚSÍC ZÁŘÍ

A ZÁLOHA NA STRAVOVÁNÍ (200,00 Kč),

 

SE VYBÍRÁ 16.9.2019

 

od 6:30 – do 8:00 hod., od 14:00 – do 16:00 hod.

 

Záloha na úhradu stravného ve výši 200,- Kč bude uhrazena v září (týká se nově přijatých dětí) a bude evidována během celé docházky dítěte do školy. Při ukončení docházky bude zákonným zástupcům dítěte vrácena nebo vyúčtována za nezaplacené stravné. Bude sloužit k pokrytí úhrady stravování do provedení další platby (nejdéle do 15. dne příslušného kalendářního měsíce) a za měsíc červenec a srpen, kdy se platba stravného neprovádí.

 

Ve Smiřicích dne 26.5.2019 Petra Jirásková

vedoucí školní jídelny