ÚPLATA   ZA   ŠKOLNÍ   STRAVOVÁNÍ

 

        A    PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

            NA MĚSÍC Leden 2018

            SE VYBÍRÁ 16.01.2018

 

RODIČE PLATÍCÍ PŘES INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ

VŽDY DODRŽÍ SPLATNOST DANOU DNEM VÝBĚRU  dne 16.1.2018                                     od 6:30 – do 8:00 hod., od 14:00 – do 16:00 hod. 

Ve Smiřicích dne 18.12.2017               Petra Jirásková - vedoucí školní jídelny