POZOR ZMĚNA

Od září 2019 prosíme rodiče o uhrazení platby zvlášť za stravné a zvlášť za školné.

 

Rodiče zajistí platbu za stravné a školné tak, aby v den výběru byla na účtu mateřské školy 1085855319/0800.

Při zadávání příkazu uvedou do zprávy pro příjemce:

· jméno, příjmení a třídu dítěte (Jan Novák 3 stravné) – u platby za stravné

· jméno, příjmení a třídu dítěte (Jan Novák 3 školné) – u platby za školné

 

U výběru v hotovosti se nic nemění.

Děkujeme za pochopení.

                               

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

NA MĚSÍC ŘÍJEN 2019

 

SE VYBÍRÁ 14.10.2019

 

od 6:30 – do 8:00 hod., od 14:00 – do 16:00 hod.

 

Ve Smiřicích dne 24.9.2019                                                         vedoucí stravování Petra Jirásková