ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 

A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

NA MĚSÍC PROSINEC 2018

 

SE VYBÍRÁ 12.12.2018

 

RODIČE PLATÍCÍ PŘES INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ

VŽDY DODRŽÍ SPLATNOST DANOU DNEM VÝBĚRU 13.12.2018

 

od 6:30 – do 8:00 hod., od 14:00 – do 16:00 hod.

 

 

Ve Smiřicích dne 14.11.2018                                        Petra Jirásková

                                                                                            vedoucí školní jídelny