ÚPLATA   ZA   ŠKOLNÍ   STRAVOVÁNÍ

 

        A    PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

            NA MĚSÍC Prosinec 2017

            SE VYBÍRÁ 13.12.2017

 

RODIČE PLATÍCÍ PŘES INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ

VŽDY DODRŽÍ SPLATNOST DANOU DNEM VÝBĚRU                                                        od 6:30 – do 8:00 hod., od 14:00 – do 16:00 hod. 

Ve Smiřicích dne 21.11.2017               Petra Jirásková - vedoucí školní jídelny