ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 

A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

NA MĚSÍC KVĚTEN 2019

 

SE VYBÍRÁ 15.5.2019

 

RODIČE PLATÍCÍ PŘES INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ

VŽDY DODRŽÍ SPLATNOST DANOU DNEM VÝBĚRU 15.5.2019

 

od 6:30 – do 8:00 hod., od 14:00 – do 16:00 hod.

 

 

Ve Smiřicích dne 24.04.2019                                        Petra Jirásková

                                                                                            vedoucí školní jídelny