Informace o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace a střednědobém výhledu rozpočtu

 

V souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Usnesením ZM číslo 6/19/17 ze dne 11.12.2017 a č.j. KUKHK-11590/SM/2018 ze dne 3.4.2018 hospodaří příspěvková organizace Mateřská škola, Smiřice v roce 2018  s neinvestičními výdaji přidělenými:

- z rozpočtu kraje ve výši 4 132 691 Kč

- z rozpočtu obce ve výši    930 000 Kč.

 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola, Smiřice na roky

                                                          2019 – 2021

 

Období

2019

2020

2021

Příjmy

5 736 000,-

5 736 000,-

5 736 000,-

Výdaje

5 736 000,-

5 736 000,-

5 736 000,-