Vážení rodiče,

dne 22. 10. 2019 proběhne v naší mateřské škole v dopoledních hodinách logopedická depistáž od organizace Logáček z Hradce Králové. Paní logopedka prošetří úroveň výslovnosti dětí, které vybrala naše logopedická preventistka - paní učitelka Bc. Nina Krátká. Z pochopitelných důvodů zde neuvádíme jména dětí. Jedná se o děti, u kterých paní učitelka vyzvala rodiče k sepsání přihlášky k logopedickému vyšetření. Rodiče obdrží po vyhodnocení a vypracování zprávu.