Zaměstnanci školy:

Seznam zaměstnanců školy od 1.1.2017

Stoklásková Jarmila                     ředitelka

Morávková Denisa                         učitelka (zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti)

Filáčková Jana                              učitelka od 1.4.2014 zástup za Bc.Veverkovou Lenku

Bc. Krátká Nina                            učitelka

Mgr. Slavíčková Lenka                  učitelka

Špánková Gabriela DiS.                 učitelka

Bc. Veverková Lenka                     učitelka

Bc. Svobodová Miroslava               učitelka od 1.4.2015 zástup za Špánkovou Gabrielu DiS.

 

Bečková Irena                              uklízečka

Svoboda Milan                              školník

Petra Jirásková                            vedoucí ŠJ, kuchařka

Kutíková Jana                               kuchařka

Ambrožová Jitka účetní,              hospodářka