Školní vzdělávací program

Naše motto:

Sluníčko nechť svítí v našem srdci i kolem nás.

 

Desatero dětem

Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí kritizovat.

Dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět.

Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.

Dítě, které se setkává s tolerancí, se snáze naučí trpělivosti.

Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru.

Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti.

Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti.

Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat.

Dítě, které je milováno, je schopno lásky.

Dítě, které je bito, se naučí prát.


Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *96.pdf   Školní vzdělávací program
(Poslední editace 29.08.2016, 13:00:09)