Představujeme se:

Mateřská škola Smiřice organizuje předškolní vzdělávání a byla otevřena již roku 1967.

Skládá se ze tří tříd. Nacházejí se ve velké budově. Součástí školy je i školní jídelna – vývařovna a byt školníka.

Škola leží v klidné části města Smiřice, v blízkosti centra i sídliště, na velmi přístupném místě. Součástí je velká zahrada s novými průlezkami, pískovišti a dalším tělovýchovným nářadím, osázená listnatými a jehličnatými stromy.

Od 1.1.2003 je škola právním subjektem – příspěvkovou organizací, zřízenou usnesením Zastupitelstva města Smiřice ze dne 26.9.2002, číslo usnesení 2/9/2002. Mateřská škola Smiřice je rozhodnutím Krajského úřadu Královehradeckého kraje č.j. SM/322/03 ze dne 30.1.2003 zařazena do sítě škol od 1.1.2003.