Mateřská škola, Smiřice

Kršovka 478, 503 03 Smiřice

IČ: 75007851, Tel.: 495422720, 734706263

www.matskola-smirice.web365.cz, e-mail: matskola.smirice@seznam.cz

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje ředitelka Mateřské školy, Smiřice,

že zápis dětí do školy pro školní rok 2018/2019 se uskuteční v budově mateřské školy

 

14.května 2018

 

níže uvedené informace jsou zároveň

kritérii k přednostnímu přijímání dětí do mateřské školy

 

   1) od 15:00 do 15:30 hod.

děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2013 – povinné předškolní vzdělávání

děti s odkladem ŠD

školský obvod – místo trvalého pobytu dítěte - Smiřice

nebo povolení k trvalému pobytu dítěte – Smiřice

  2) od 15:45 do 16:15 hod.

děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 – povinné předškolní vzdělávání

školský obvod – místo trvalého pobytu dítěte - Smiřice

nebo povolení k trvalému pobytu dítěte - Smiřice

  3) od 16:30 do 17:00 hod.

děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015

školský obvod – místo trvalého pobytu - Smiřice

nebo povolení k trvalému pobytu Smiřice

 4) od 17:15 do 17:45 hod.

děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 od nejstarších po nejmladší

do naplnění kapacity školy

školský obvod – místo trvalého pobytu dítěte - Smiřice

nebo povolení k trvalému pobytu dítěte – Smiřice

  od 18:00 do 18:30 hod.

děti od nejstarších po nejmladší, dle možnosti doplnění kapacity školy

školský obvod – místo trvalého pobytu dítěte jiné než Smiřice

K zápisu se dostaví dítě se svým zákonným zástupcem, který s sebou vezme:

1. vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, součástí žádosti je potvrzení lékaře o pravidelném očkování, potvrzení není povinné pro děti s povinným předškolním vzděláváním (žádost možno vyzvednout v mateřské škole nebo na webových stránkách školy),

2. rodný list dítěte,

3. průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. oprávnění zastupovat dítě v přijímacím řízení, cizí státní příslušníci - cestovní pas zákonného zástupce a dítěte s vyznačením bydliště a povolení k trvalému pobytu, 

4. vyjádření a doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Smiřice, dne 14.03.2018                                                                   Jarmila Stoklásková, ředitelka mateřské školy