Rodiče potřebují vědět:

OMLOUVÁNÍ DÍTĚTE

> Jméno, příjmení, třída, od - do

> Přijde - datum, důvod nepřítomnosti

> Písemně do sešitu na hlavní chodbě

> Telefonicky - 495 422 720

> Telefonicky, SMS - 734 706 263

> Omluvit do 8:30, jinak je automaticky ze stravování odhlášeno

> Přihlásit do 8:30, jinak není zajištěno stravování

> Infekční nemoc ihned nahlásit ředitelce, po infekční nemoci přinést potvrzení od lékaře, že dítě smí do kolektivu

 

PLATBA

> Zaplatit hotově v den výběru, jinak je automaticky ze stravování odhlášeno (pokud jste ve finanční tísni, ihned se obraťte na ředitelku)

> Platbu přes internetové bankovnictví provést 2 dny před výběrem na ČÚ: 1085855319/0800. Při zadávání příkazu uvést do zprávy pro příjemce jméno, příjmení a třídu dítěte (Jan Novák 3), variabilní symbol datum nar. dítěte (01022003)

 

PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE

> Předávat dítě osobně (nebo pověřenou osobou) učitelce 

> Doprovázet dítě po školce

> Hlásit ihned změny v údajích ve školní matrice (telefon, adresa, zdravotní stav)

 

VYZVEDÁVÁNÍ POKRMŮ

> Ranní svačiny, oběd, odpolední svačiny se vydávají pro všechny nepřítomné

> V 1. třídě v přízemí

> Pouze první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti dítěte

 

>        8,00  –  8,15 hod. výdej ranní svačiny pro děti

>        12,00 – 12,15 hod. výdej obědů pro děti

>        14,30 -  14,45 hod. výdej odpolední svačiny pro děti

 

> Mimo tuto dobu není výdej možný

> Výdej obědů bude pouze do hygienicky čistých jídlonosičů, pokud nebu­dou nádoby  hygienicky čisté, nebude do nich oběd vydán

> Neodebraná strava se po výdejní době z hyg. důvodů likviduje do zbytků