Informace o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace

 

V souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Usnesením ZM číslo 5/2/18 ze dne 10.12.2018 a č.j .10653/SM/2019 ze dne 3.4.2019 hospodaří příspěvková organizace Mateřská škola, Smiřice  v roce 2019 s neinvestičními výdaji přidělenými:

-          z rozpočtu kraje ve výši       4 664 116,00 Kč

-          z rozpočtu obce ve výši            950 000,00 Kč

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola, Smiřice na roky

                                                          2019 – 2021

 

Období

2019

2020

2021

Příjmy

5 736 000,-

5 736 000,-

5 736 000,-

Výdaje

5 736 000,-

5 736 000,-

5 736 000,-